++49 4841 / 800750 info@rechtsanwalt-rasmussen.de

Holger Rasmussen

Advokat

DANSK TALENDE ADVOKAT

Er De dansk talende og har juridiske problemer, som skal bearbejdes i Tyskland? Gerne er jeg Dem behjælpelig. Jeg taler dansk (dansk/tysk studentereksamen, Duborg-Skolen Flensborg). Jeg er tysk advokat (Rechtsanwalt).

Jeg tilbyder:

JURIDISK RÅDGIVNING

 • f.eks. angående en ønsket ny eller en forhåndenværende kontrakt
 • arbejdsgiver- eller arbejdstagerspørgsmål
 • spørgsmål ved separation

JURIDISK REPRÆSENTATION

 • f.eks. bearbejdelse af krav
 • repræsentation hos domstolene i Tyskland
 • understyttelse, når der er problemer med tyske myndigheder
 • forsvarer i kriminalproces

RåDGIVNING OG REPRÆSENTATION I ALLE JURIDISKE SAGER

Principielt tilbyder jeg bearbejdelse på alle juridiske områder. Har De en speciel sag, som behøver særlig rådgivning, så er jeg Dem gerne behjælpelig med at finde en specialist.

SPECIALOMRÅDER

Specielt arbejder jeg selv især med sager på følgende områder:
arbejdsret, arbejdsgiver- og arbejdstagerspørgsmål – familieret, især også skilsmissesager – socialret, f.eks. problemer med den tyske aldersrente, arbejdsangivningskontor, sygekasse

DANSKE FIRMAER MED FORDRINGER I TYSKLAND

De har leveret varer til et tysk firma eller til en person bosat i Tyskland, eller De har lavet et godt arbejde som håndværker, men Deres kunde betaler ikke? Jeg sørger gerne for bearbejdelse af Deres krav.

REPRÆSENTATION HOS DOMSTOLENE

Varetagelse af interesser kan ske hos alle byretter (”Amtsgerichte”) og overretter (”Landgerichte”) og også hos højesteretten i Slesvig-Holsten (”Oberlandesgericht”). Mit kontor er i Husum/Nordfriesland, men jeg kan gerne også hjælpe Dem med Deres sager i Flensborg, Slesvig og andre steder i Slesvig-Holsten. Og jeg har desuden mulighed for bearbejdelse af processager i hele Tyskland.
Desuden arbejder jeg i sager hos domstolene i arbejderanliggender (”Arbeitsgericht”), domstolene i socialretssager (”Sozialgericht”) og den administrative ret (”Verwaltungsgericht”).

SAMARBEJDE MED DANSKE ADVOKATER

Er De advokat i Danmark og behøver hjælp med en sag, som skal bearbejdes i Tyskland eller efter tysk lov? Gerne er jeg Dem behjælpelig. Korrespondancen kan ske på dansk.

Mere om min person:

 • født 1959 i Flensborg
 • barndom og ungdomstid i Hanved (Handewitt)
 • 1980 studentereksamen Duborg-Skolen i Flensborg
 • 1981-1986 jura-studium i Kiel
 • 1987-1990 referendar i Flensborg og Slesvig
 • 1990 åbning af ejet advokat-kontor i Hanved
 • siden 2003 kontor I Husum, Nordfriesland

Jeg lever med min familie – min samleverske og hendes børn – i Husum.